Fundusz Europejskie dla Małopolski Rzeczpospolita Polska Dofinansowane przez Unię Europejską Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027
Blisko Krakowa

O nas

Kim jesteśmy

Lokalna Grupa Działania (LGD) Blisko Krakowa to stowarzyszenie działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich gmin: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne i Zabierzów. Dzięki LGD mieszkańcy, organizacje społeczne i przedsiębiorcy z wymienionych gmin mają możliwość korzystania ze środków europejskich w ramach inicjatywy LEADER.


Zarząd LGD

Prezes – Michał Kędzierski
Wiceprezes – Agata Kowalska
Wiceprezes – Stanisław Kozioł
Skarbnik – Małgorzata Tomczyk
Sekretarz – Beata Skalska
Członek Zarządu – Kazimierz Macheta
Członek Zarządu – Marian Szczepaniak

Rada LGD

Członkowie Rady LGD Blisko Krakowa:

Sektor Publiczny
Tomasz Ożóg (Przewodniczący Rady) – Gmina Skawina
Danuta Filipowicz – Gmina Czernichów

Sektor Społeczny
Halina Jaskierna
Adrian Styrylski
Tomasz Ziarkowski

Sektor Gospodarczy
Mieczysław Biskup (Wiceprzewodniczący Rady)
Marek Malec (Wiceprzewodniczący Rady)
Wojciech Wojtaszek

Regulamin Rady

Komisja Rewizyjna LGD

Małgorzata Madeja
Aleksandra Małek
Mateusz Mlost
Janusz Śmiech
Magdalena Tatarczuch


Dołącz do nas

Deklaracja członkowska – osoba fizyczna (.pdf) (.doc)

Deklaracja członkowska – osoba prawna (.pdf) (.doc)

Składki członkowskie:

  • dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej – 10 zł/rok
  • dla przedsiębiorców, w tym osób fizycznych i organizacji społecznych prowadzących działalność gospodarczą – 30 zł/rok
  • dla organizacji społecznych nie prowadzących działalności gospodarczej – 10 zł/rok

Składkę należy wpłacić na konto o numerze: 91 8591 0007 0310 0561 4459 0001 w treści wpisując imię i nazwisko oraz okres za jaki uiszczana jest składka.