Budowa Placu Zabaw w Karniowicach

zestawy color

Dzięki środkom unijnym w 2020 r. zrealizowano projekt polegający na rozwoju ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej. Realizacja projektu umożliwiła powstanie na terenie Gminy Zabierzów, w miejscowości Karniowice, placu zabaw dla dzieci młodszych o pow. 347,00m².

Plac wyposażony został w: powierzchnię bezpieczną o pow. 347 m2, zabawki, tj: huśtawka, bocianie gniazdo, huśtawka podwójna, karuzela, sprężynowiec, zestaw ze zjeżdżalnią, tablica do malowania; elementy małej architektury: ławki pojedyncze z oparciem, kosze na śmieci oraz tablicę regulaminową.

Realizacja projektu rozszerzyła ofertę nieodpłatnego spędzania czasu wolnego, umożliwiła aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu i ruchową aktywność w czasie wolnym od pracy, służącą zdrowiu i dobremu samopoczuciu mieszkańców zamieszkujących obszar LGD. Obiekt umożliwił uprawianie różnorodnych form aktywności podejmowanych poza obowiązkami codziennego życia dla odpoczynku, rozrywki i rozwoju własnych zainteresowań.

plac zabaw w Karniowicach

źródło: Gmina Zabierzów

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu funduszy europejskich: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, współfinansowany był  ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.