Przykład projektu realizowanego w ramach PROW 2014-2020

zestawy color

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

„Zwiększenie konkurencyjności firmy i wzrost zatrudnienia poprzez zakup maszyn i urządzeń” to tytuł kolejnego projektu realizowanego na obszarze Blisko Krakowa. Dzięki wsparciu środków unijnych przedsiębiorstwo Piotr Juszczak rozwinęło swoją działalność poprzez zakup maszyn i urządzeń, tj. sztancownica hydrauliczna, przecinarka taśmowa, nożyce oraz giętarka do rur i profili. Realizacja projektu znacząco wpłynęła na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, jego rozwój, a także podniosła jakość świadczonych usług. Ponadto, dzięki realizacji projektu, na obszarze Blisko Krakowa powstało nowe miejsce pracy.

kolaż z naklejkami

 

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu funduszy europejskich: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.