Najder-Art

zestawy color

"Najder-Art., projektowanie, produkcja, sprzedaż, wynajem masek, kostiumów, pacynek oraz lalek teatralnych z użyciem nowoczesnej technologii druku 3D w połączeniu z klasycznymi technikami plastycznymi" to tytuł projektu zrealizowanego w gminie Mogilany. W ramach realizacji projektu zakupiono sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności. Innowacyjność przedsięwzięcia zakładała wykorzystanie druku 3D do produkcji oraz możliwość wynajmu tego typu strojów, dotychczas nie oferowaną na rynku przez konkurencję.  

Mogilany Najder Art

 

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu funduszy europejskich: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, współfinansowany był  ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.