Rozbudowa skrzyżowania dróg gminnych nr 601214K, 601208K, 601039K w miejscowości Jurczyce.

 

zestawy color

W ramach realizacji projektu rozbudowano skrzyżowanie dróg gminnych. Celem realizacji projektu była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i dostępności komunikacyjnej miejscowości Jurczyce. Inwestycja poprawiła jakość infrastruktury drogowej i połączeń komunikacyjnych na obszarze LGD, a także zwiększyła dostępność do obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów dziedzictwa lokalnego znajdujących się w Jurczycach, tj. Domu Ludowego oraz Izby Pamięci Rodu Hallerów i Hallerczyków,  w wyniku czego nastąpił wzrost integracji i spójności społecznej.

 

Skawina skrzyżowanie dróg Jurczyce

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu funduszy europejskich: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, współfinansowany był  ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.