Utworzenie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Krzęcinie

zestawy color

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu funduszy europejskich: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, współfinansowany był  ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

W ramach realizacji projektu Kółko Rolnicze w Krzęcinie zmodernizowało plac przy świetlicy wiejskiej. Plac wyłożono kostką brukową, zamontowano altanę ogrodową, ławki oraz urządzenia siłowni zewnętrznej. Celem operacji była poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru LGD Blisko Krakowa.

Skawina otwarcie siłowni zewnętrznej Krzecin edit