Empire Studio

  • zestawy color
  • Kolejny zrealizowany projekt na obszarze LGD nosi tytuł "Utworzenie nowej i innowacyjnej w obszarze gminy Zabierzów działalności świadczącej usługi projektowania i aranżacji wnętrz". W ramach tej operacji zakupiono sprzęt i oprogramowanie umożliwiające wykonywanie usług z zakresu kompleksowego projektowania oraz aranżacji wnętrz poprzez m.in. tworzenie projektów w postaci wizualizacji 3D. Oferta firmy dotyczy domów, mieszkań oraz przestrzeni komercyjnych i skierowana jest zarówno do właścicieli nowo wybudowanych obiektów, jak również tych już istniejących, wymagających modernizacji. Firma Empire Studio świadczy usługi projektowania i aranżacji wnętrz z wykorzystaniem ekologicznych rozwiązań materiałowo - produktowych, w postaci naturalnych lub pochodzących z recyklingu tkanin i produktów. Dzięki zastosowaniu tego typu ekologicznych rozwiązań, projektowane wnętrza i aranżacje odznaczają się niepowtarzalnym designem.
  • Zabierzów Empire Studio Milena Polanska 1

 

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu funduszy europejskich: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, współfinansowany był  ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.