KFK-projekt M. Matoga produkcja i sprzedaż mebli

zestawy color

KFK – projekt Małgorzata Matoga produkcja i sprzedaż mebli – realizacja operacji zakładała utworzenie firmy produkującej meble, głównie kuchenne oraz meble i wyposażenie z surowców wtórnych – zużytych palet eko i skrzynek po owocach o specjalizacji – meble ogrodowe. W wyniku tej operacji na obszarze Blisko Krakowa nastąpił wzrost przedsiębiorczości.

 

Świątniki KFK projekt MMatoga kopia str

 

 Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu funduszy europejskich: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, współfinansowany był  ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.