COOLturalna strażnica w Olszowicach

zestawy color

 

Projekt COOLturalna strażnica – utworzenie i modernizacja obiektów na cele rekreacji kulturowej w Gminie Świątniki Górne. Celem realizacji projektu była poprawa warunków sprzyjających aktywności kulturalnej poprzez utworzenie i modernizację dwóch obiektów. Cel ten osiągnięto poprzez zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych, wymianę osprzętu oświetleniowego oraz modernizację ścian i sufitów w sali głównej budynku OSP Olszowice. W ramach realizacji projektu zakupiono także kino plenerowe.

 

COOLturalna strażnica OSP Olszowice kopia2

 

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu funduszy europejskich: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, współfinansowany był  ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.