Kolejny zrealizowany projekt na obszarze LGD - Libertów

 

zestawy color

 „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze Blisko Krakowa poprzez rozwój istniejącego przedsiębiorstwa dzięki unowocześnieniu parku maszynowego – zakup nowoczesnej, energooszczędnej wtryskarki do tworzyw sztucznych oraz formy do produkcji innowacyjnych rozet do rur grzejnikowych” to tytuł kolejnej, zrealizowanej operacji na obszarze Blisko Krakowa.

Kolejny raz, dzięki środkom unijnym udało się zrealizować innowacyjny projekt, który umożliwił znaczący rozwój istniejącego przedsiębiorstwa, unowocześnienie parku maszynowego, a także wpłynął na jego konkurencyjność na rynku. Dzięki otrzymanej dotacji FPHU Sezamstyl 2 z Libertowa (gmina Mogilany) zakupiła nowoczesną, energooszczędną wtryskarkę do tworzyw sztucznych oraz formę do produkcji rozet do rur grzejnikowych umożliwiającą produkcję rozet o zmiennej średnicy otworu, z zastosowaniem wkładki o różnych średnicach. Ten innowacyjny produkt odpowiada na potrzeby zarówno klientów instytucjonalnych, jak również indywidualnych – eliminuje możliwość pomyłek przy składaniu zamówień oraz usprawnia logistykę. Firma Sezamstyl 2 w swojej strategii rozwoju zwraca uwagę na dbałość o środowisko. Realizacja projektu była planowana również z uwzględnieniem tego aspektu, ponieważ zakupione urządzenia charakteryzują się energooszczędnością. W związku z tym firma obniżyła zużycie energii elektrycznej wytwarzanej z paliw kopalnych. Działania te oprócz poprawy konkurencyjności firmy na rynku, przyczyniają się do ochrony środowiska. Realizacja projektu wiązała się z utworzeniem nowego miejsca pracy, dzięki czemu nastąpił wzrost aktywizacji zawodowej na obszarze LGD.

Clipboard02

 

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu funduszy europejskich: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, współfinansowany był  ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.