Budowa o charakterze rekreacyjno - sportowym w miejscowości Ściejowice

zestawy color

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu funduszy europejskich: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, współfinansowany był   ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Latem tego roku, dzięki środkom unijnym oraz przy wsparciu finansowym Gminy Liszki, najmłodsi mieszkańcy miejscowości Ściejowice zyskali piękny plac zabaw, na którym zamontowano huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki, pomosty oraz ławki. Nowa infrastruktura powstała w otoczeniu lasu, w sąsiedztwie boisk do piłki nożnej i siatkówki oraz szatni sportowej. Jest to miejsce zaciszne, oddalone od ruchliwej drogi; to także trasa spacerów i wycieczek rowerowych nie tylko mieszkańców Ściejowic, ale także innych okolicznych miejscowości, a nawet Krakowian. O tym, jak bardzo plac zabaw w tej lokalizacji był potrzebny świadczy duża frekwencja na nim, codziennie z infrastruktury korzysta kilkadziesiąt dzieci. Pozytywne opinie o tym przedsięwzięciu wyrażają zarówno Mali użytkownicy jak i ich wdzięczni rodzice. Miejsce rekreacji i wypoczynku dla dzieci powstało dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu członków Stowarzyszenia „Perspektywa”, które pozyskało środki i zrealizowało projekt.
Celem operacji było utworzenie atrakcyjnej przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę obiektu niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej.


ściejowice