„Budowa plenerowej ogólnodostępnej małej architektury "Strefy eko-aktywni" na dz. nr 1577 w miejscowości Cholerzyn w gminie Liszki”

 zestawy color

- to kolejny projekt, który został zrealizowany dzięki środkom unijnym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Zamiarem Stowarzyszenia Nasz Cholerzyn, które było pomysłodawcą i które projekt zrealizowało, było stworzenie miejsca promującego aktywny styl życia, nie tylko atrakcyjnego pod względem rekreacyjnym, wyposażonego
w innowacyjne sprzęty i urządzenia, ale również miejsca, w którym można byłoby podnosić poziom ekologicznej świadomości osób, które będą je odwiedzały.

Idea stworzenia właśnie takiego miejsca została osiągnięta. „Strefa Eko-aktywni” działa od wiosny 2018 roku, jest miejscem ogólnie dostępnym, a ze stworzonej infrastruktury korzystają nie tylko mieszkańcy Cholerzyna, ale również mieszkańcy gminy Liszki i sąsiedniego Czernichowa. W ramach realizacji projektu zakupione zostały innowacyjne plenerowe urządzenia rekreacyjne, funkcjonuje park linowy, labirynt, został zakupiony stół do tenisa oraz stół do tzw.: „piłkarzyków”. Zamontowano elementy edukacji proekologicznej, tj. tablicę informacyjno - edukacyjną  oraz specjalne pojemniki umożliwiające segregację śmieci. Cały obszar obsadzony został roślinnością. Realizacja tego projektu przyczyniła się do wzrostu atrakcyjności lokalnej infrastruktury rekreacyjno- sportowej, służyć będzie również wzmocnieniu kapitału społecznego.

Foto Eko aktywni

 Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu funduszy europejskich: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, współfinansowany był   ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Cel operacji: poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD Blisko Krakowa w oparciu o lokalne dziedzictwo i zasoby społeczno-gospodarcze