Przykład projektu realizowanego w ramach PROW 2014-2020

27-08-2020

zestawy color

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

„Zwiększenie konkurencyjności firmy i wzrost zatrudnienia poprzez zakup maszyn i urządzeń” to tytuł kolejnego projektu realizowanego na obszarze Blisko Krakowa. Dzięki wsparciu środków unijnych przedsiębiorstwo Piotr Juszczak rozwinęło swoją działalność poprzez zakup maszyn i urządzeń, tj. sztancownica hydrauliczna, przecinarka taśmowa, nożyce oraz giętarka do rur i profili. Realizacja projektu znacząco wpłynęła na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, jego rozwój, a także podniosła jakość świadczonych usług. Ponadto, dzięki realizacji projektu, na obszarze Blisko Krakowa powstało nowe miejsce pracy.

kolaż z naklejkami

 

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu funduszy europejskich: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

więcej

Najder-Art

11-12-2019

zestawy color

"Najder-Art., projektowanie, produkcja, sprzedaż, wynajem masek, kostiumów, pacynek oraz lalek teatralnych z użyciem nowoczesnej technologii druku 3D w połączeniu z klasycznymi technikami plastycznymi" to tytuł projektu zrealizowanego w gminie Mogilany. W ramach realizacji projektu zakupiono sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności. Innowacyjność przedsięwzięcia zakładała wykorzystanie druku 3D do produkcji oraz możliwość wynajmu tego typu strojów, dotychczas nie oferowaną na rynku przez konkurencję.  

Mogilany Najder Art

 

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu funduszy europejskich: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, współfinansowany był  ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

więcej

Innowacyjne rozszerzenie działalności piekarni Zakwas Mąka Woda

11-12-2019

zestawy color

Innowacyjne rozszerzenie działalności piekarni Zakwas Mąka Woda w Libertowie – w wyniku realizacji projektu rozszerzono działalność o produkcję wyrobów cukierniczych, wypiekanych według tradycyjnych receptur. Produkcja odbywa się bez użycia konserwantów i wzmacniaczy smaku, z wysokiej jakości surowców. W wyniku tej operacji nastąpił wzrost przedsiębiorczości i zatrudnienia na obszarze Blisko Krakowa.

 

Mogilan Zakwas Maka Woda 1

 Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu funduszy europejskich: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, współfinansowany był  ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

więcej

Siłownia wewnętrzna LKS Piast Farmina w Wołowicach

11-12-2019

zestawy color

 

"Wyposażenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Czernichów w miejscowości Wołowice poprzez zakup elementów siłowni wewnętrznej do szatni sportowej LKS Piast Farmina" to tytuł kolejnego, zrealizowanego w 2019 roku projektu. W ramach tej operacji zakupiono urządzenia siłowni wewnętrznej do ogólnodostępnej sali szatni sportowej Ludowego Klubu Sportowego Piast Farmina. Urządzenia pozwalają na organizację zajęć lub indywidualne wykorzystanie sprzętu przez cały rok. Realizacja projektu pozwala na aktywizację szerokiej grupy osób, zachęca mieszkańców do aktywnego trybu życia oraz tworzy nową ogólnodostępną przestrzeń publiczną.  

 

Czernichów Piast Farmina siłownia wewnętrzna

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu funduszy europejskich: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, współfinansowany był  ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

 

          

więcej

Przebudowa drogi gminnej nr 601891K w Dąbrowie Szlacheckiej-etap I.

11-12-2019

zestawy color

W ramach realizacji projektu przebudowano drogę łączącą przysiółek Wyźrał w miejscowości Dąbrowa Szlachecka. W wyniku tego przedsięwzięcia nastąpił rozwój infrastruktury drogowej, poprawiającej dostępność obiektów użyteczności publicznej, tj. przystanek autobusowy, kaplica, turystyczny szlak rowerowy, punkt informacji turystycznej oraz obiekt gastronomiczny. Realizacja projektu wpłynęła na poprawę jakości życia na obszarze Blisko Krakowa  w oparciu o lokalne dziedzictwo oraz zasoby społeczno - gospodarcze.

 

Czernichów droga Dabrowa Szlachecka

 

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu funduszy europejskich: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, współfinansowany był  ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

     

więcej