Budowa o charakterze rekreacyjno - sportowym w miejscowości Ściejowice

15-10-2018

zestawy color

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu funduszy europejskich: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, współfinansowany był   ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Latem tego roku, dzięki środkom unijnym oraz przy wsparciu finansowym Gminy Liszki, najmłodsi mieszkańcy miejscowości Ściejowice zyskali piękny plac zabaw, na którym zamontowano huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki, pomosty oraz ławki. Nowa infrastruktura powstała w otoczeniu lasu, w sąsiedztwie boisk do piłki nożnej i siatkówki oraz szatni sportowej. Jest to miejsce zaciszne, oddalone od ruchliwej drogi; to także trasa spacerów i wycieczek rowerowych nie tylko mieszkańców Ściejowic, ale także innych okolicznych miejscowości, a nawet Krakowian. O tym, jak bardzo plac zabaw w tej lokalizacji był potrzebny świadczy duża frekwencja na nim, codziennie z infrastruktury korzysta kilkadziesiąt dzieci. Pozytywne opinie o tym przedsięwzięciu wyrażają zarówno Mali użytkownicy jak i ich wdzięczni rodzice. Miejsce rekreacji i wypoczynku dla dzieci powstało dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu członków Stowarzyszenia „Perspektywa”, które pozyskało środki i zrealizowało projekt.
Celem operacji było utworzenie atrakcyjnej przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę obiektu niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej.


ściejowice

 

więcej

„Budowa plenerowej ogólnodostępnej małej architektury "Strefy eko-aktywni" na dz. nr 1577 w miejscowości Cholerzyn w gminie Liszki”

08-10-2018

 zestawy color

- to kolejny projekt, który został zrealizowany dzięki środkom unijnym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Zamiarem Stowarzyszenia Nasz Cholerzyn, które było pomysłodawcą i które projekt zrealizowało, było stworzenie miejsca promującego aktywny styl życia, nie tylko atrakcyjnego pod względem rekreacyjnym, wyposażonego
w innowacyjne sprzęty i urządzenia, ale również miejsca, w którym można byłoby podnosić poziom ekologicznej świadomości osób, które będą je odwiedzały.

Idea stworzenia właśnie takiego miejsca została osiągnięta. „Strefa Eko-aktywni” działa od wiosny 2018 roku, jest miejscem ogólnie dostępnym, a ze stworzonej infrastruktury korzystają nie tylko mieszkańcy Cholerzyna, ale również mieszkańcy gminy Liszki i sąsiedniego Czernichowa. W ramach realizacji projektu zakupione zostały innowacyjne plenerowe urządzenia rekreacyjne, funkcjonuje park linowy, labirynt, został zakupiony stół do tenisa oraz stół do tzw.: „piłkarzyków”. Zamontowano elementy edukacji proekologicznej, tj. tablicę informacyjno - edukacyjną  oraz specjalne pojemniki umożliwiające segregację śmieci. Cały obszar obsadzony został roślinnością. Realizacja tego projektu przyczyniła się do wzrostu atrakcyjności lokalnej infrastruktury rekreacyjno- sportowej, służyć będzie również wzmocnieniu kapitału społecznego.

Foto Eko aktywni

 Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu funduszy europejskich: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, współfinansowany był   ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Cel operacji: poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD Blisko Krakowa w oparciu o lokalne dziedzictwo i zasoby społeczno-gospodarcze

więcej

„Nasza kultura, nasze Jaśkowice – utworzenie izby regionalnej poprzez remont i adaptację Sali w budynku szkoły podstawowej w Jaśkowicach”

05-10-2018

zestawy color

- to nazwa projektu zrealizowanego przez Stowarzyszenie Jaśkowice Nasza Przyszłość. Powstała w Jaśkowicach Izba regionalna poświęcona została tradycjom i kulturze Jaśkowic oraz podkrakowskiej części Małopolski.

W ramach realizacji projektu zebrano i udostępniono wiele muzealnych przedmiotów  pochodzących z terenu Jaśkowic i ich okolic. Izba to nie tylko muzealny zbiór eksponatów, stworzone pomieszczenie ma być aktywnie wykorzystywane jako miejsce organizacji pogadanek oglądania prezentacji czy organizacji spotkań lokalnej społeczności. Fakt, że Izba regionalna znalazła swoje miejsce w szkole, daje możliwość bezpośredniego kontaktu i zainteresowania historią, zwyczajami, tradycjami i kulturą ludową, uczącym się w niej dzieciom i młodzieży. Jednak nie tylko oni będą mogli z Izby regionalnej w Jaśkowicach korzystać. Stowarzyszenie zaprasza również dorosłych: do zwiedzana, do wspólnego wspominania, współpracy w tworzeniu ekspozycji, a także do udziału w imprezach
i projektach, które będą w niej realizowane. Utworzenie takiego miejsca z całą pewnością będzie miejscem integracji społeczności oraz wzmocnieniu jej świadomości historycznej
i kulturalnej. Oficjalne otwarcie Izby regionalnej odbyło się w dniu 17 czerwca 2018 r.

Chętnych do obejrzenia Izby regionalnej w Jaśkowicach prosimy o kontakt z osobami: Panią Renatą Osiecką będącą Prezesem stowarzyszenia lub z jego sekretarzem panem Bronisławem Bieś. Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej stowarzysznia Jaśkowice Nasza Przyszłość: http://www.jnpjaskowice.pl/kontakt/

Izba Regionalna znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej w Jaśkowicach.
Adres:  Jaśkowice 8, 32-051 Wielkie Drogi, Województwo Małopolskie

IMG 4203

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu funduszy europejskich: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, współfinansowany był   ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Cel operacji: poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD Blisko Krakowa w oparciu o lokalne dziedzictwo i zasoby poprzez utworzenie izby regionalnej w Jaśkowicach.
Przewidywane wyniki operacji: utworzenie izby regionalnej będącej przestrzenią spędzania czasu wolnego dla mieszkańców, a także miejscem integracji społeczności oraz wzmacniania jej świadomości historycznej i kulturalnej.

więcej