Restauracja Podkówka. Projekt zrealizowany w Gminie Skawina

14-10-2021

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie".

 

zestawy color

 

 

Kolejnym projektem zrealizowanym w Gminie Skawina w 2021 roku jest projekt Pani Elżbiety Wcisło: Restauracja Podkówka - szansą dla podniesienia jakości spędzania czasu wolnego, wzrostu ilości wydarzeń kulturalnych, a także łączenia pokoleń lokalnej społeczności w regionie. 

 

Projekt zrealizowano dzięki wsparciu funduszy europejskich: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

więcej

Zrealizowany projekt w Gminie Skawina. LKS Rzozovia.

13-10-2021

zestawy color

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie".

 

  W 2021 roku Ludowy Klub Sportowy Rzozovia zrealizował projekt pn. Dostosowanie i wyposażenie budynku LKS Rzozovia na cele lokalnej społeczności. Klub sportowy mieści się na terenie Gminy Skawina, w Rzozowie. 

Kolaż 1

Projekt zrealizowano dzięki wsparciu funduszy europejskich: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

więcej

Zrealizowany projekt w Gminie Zabierzów - Doposażenie infrastruktury technicznej Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

13-10-2021

 

zestawy color

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie".

 
Doposażenie infrastruktury technicznej Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów to projekt, który w 2021 roku zrealizowano w gminie Zabierzów. Dzięki jego realizacji stworzono ogólnodostępne, niekomercyjne miejsce, z którego mogą korzystać przedstawiciele amatorskiego ruchu artystycznego. Zakupiono wyposażanie techniczne (sprzęt nagłośnieniowy), by umożliwić organizację spotkań mieszkańców z terenu LGD. Zakupiony sprzęt jest ogólnodostępny, można z niego korzystać bezpłatnie w budynku przy ulicy Szkolnej 2 w Zabierzowie, gdzie powstała sala wyposażona w nowoczesny sprzęt nagłośnieniowy, umożliwiający prowadzenie szeroko rozumianych warsztatów edukacyjnych oraz seminaryjnych. 
 
 
Projekt zrealizowano dzięki wsparciu funduszy europejskich: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
więcej

Siłownia zewnętrzna w Zelczynie

12-10-2021

zestawy color

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie".

 

W 2021 roku zrealizowano projekt w gminie Skawina pod nazwą "Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Zelczyna". Siłownia ma swoją lokalizację na terenie rekreacyjno - sportowym na wprost szkoły podstawowej w Zelczynie.

 

KOLKO

 

Projekt zrealizowano dzięki wsparciu funduszy europejskich: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

więcej

Operacja własna "Ekochatka" zrealizowana!

12-10-2021

zestawy color

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie".

W 2021 roku stowarzyszenie zrealizowało projekty własny „Ekochatka Blisko Krakowa”, mający na celu edukację w obszarze ekologicznych źródeł wytwarzania energii poprzez utworzenie mobilnej pracowni odnawialnych źródeł energii (OZE). Wyprodukowano również film edukacyjny przestawiający funkcjonowanie mobilnej pracowni OZE. Jego kopie zostały przekazane do wszystkich gmin znajdujących się na terenie Blisko Krakowa, zamieszczono go również na platformie Youtube pod nazwą Ekochatka Blisko Krakowa.

 EKO CHATKA 2

Operacja pn. "Ekochatka Blisko Krakowa - podniesienie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych poprzez utworzenie mobilnej pracowni OZE" mająca na celu podniesienie wiedzy mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu poprzez utworzenie mobilnej pracowni OZE "Ekochatka" przez stowarzyszenie Blisko Krakowa w wyniku zakupu niezbędnego wyposażenia i materiałów dydaktycznych, a także przeprowadzenia szkoleń i warsztatów on-line dla mieszkańców obszaru w terminie do złożenia wniosku o płatność końcową" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. LEADER, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

więcej