Kupuj Lokalnie – promocja lokalnych produktów i usług poprzez uruchomienie strony internetowej oraz wydanie informatora

W okresie od 30 października 2013 r. do 31 marca 2015 r. Galicyjska Izba Gospodarcza zrealizowała mały projekt pt. „Kupuj Lokalnie – promocja lokalnych produktów i usług poprzez uruchomienie strony internetowej oraz wydanie informatora”.

Celem projektu jest promocja lokalnej przedsiębiorczości poprzez utworzenie strony internetowej i wydanie publikacji.

Wnioskowana kwota pomocy:  14 998,84 zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W ramach realizacji projektu wydano:

- bezpłatny informator pn. „KUPUJ LOKALNIE” o firmach, produktach i usługach z terenu Gminy Świątniki Górne i Mogilany w nakładzie 8000 szt.,

- ulotkę promującą przedsięwzięcie w ilości 1000 szt.,

- oraz utworzono stronę internetową – www.kupujlokalnie.net.

Utworzona strona internetowa, informator oraz ulotka prezentują lokalne produkty i usługi z obszaru dwóch gmin: gm. Mogilany i gm. Świątniki Górne. Dzięki realizacji projektu zwiększono konkurencyjności lokalnych firm oraz wzrosła świadomość mieszkańców o możliwości korzystania z atrakcyjnych ofert lokalnych przedsiębiorców.