Zakup sprzętu w miejscowości Zelczyna i udostępnianie go społeczności lokalnej

W okresie od 23 czerwca 2014 r. do 8 grudnia 2014 r. Kółko Rolnicze w Zelczynie zrealizowało mały projekt pt. „Zakup sprzętu w miejscowości Zelczyna i udostępnianie go społeczności lokalnej”.

Celem projektu jest rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez zakup i udostępnianie sprzętu – ławo-stoły.

Wnioskowana kwota pomocy: 9 374,00 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W ramach realizacji projektu zakupiono 30 kompletów ławo-stołów. Zestawy są składane, tak aby łatwiejsze było ich przechowywanie, udostępnianie i transport. Jeden zestaw składa sie ze stołu i dwóch ław. Sprzęt przechowywany jest w budynku Kółka Rolniczego w Zelczynie i udostępniany każdorazowo społeczności lokalnej. Korzystanie ze sprzętu jest nieodpłatne. Dzięki realizacji projektu uległy warunki sprzyjające aktywności społecznej mieszkańców, udostępniany sprzęt jest wykorzystywany podczas różnego rodzaju spotkań i imprez, które przyczyniają się do społecznej integracji mieszkańców. Ponadto realizacja projektu przyczyniła się do stworzenia trwałej i dostępnej oferty spędzania wolnego czasu, w rezultacie czego wzrosła jakość życia społeczności lokalnej.