Zakup namiotów i krzeseł na potrzeby organizacji przedsięwzięć służących społeczności lokalnej

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie przy współpracy z LGD Blisko Krakowa zrealizowało mały projekt pn. „Zakup namiotów i krzeseł na potrzeby organizacji przedsięwzięć służących społeczności lokalnej” w kwocie dotacji 14.718,20 zł.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucją Zarządzającą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem operacji jest rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez zakup namiotów i krzeseł na potrzeby organizacji przedsięwzięć służących społeczności lokalnej. Projekt w dużym stopniu przyczynia się do poprawy warunków sprzyjających aktywności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej. Dostępność nowego sprzętu wpłynie na poprawę atrakcyjności imprez  i zaangażuje mieszkańców gminy w działalność społeczną oraz kulturalną.

W ramach realizacji operacji wykonano następujące zadania:

- zakupiono 150 sztuk drewnianych krzeseł, składanych oraz 4 sztuki  namiotów ekspresowych o wym. 3 m x 3 m.