Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej miejscowości Krzęcin poprzez doposażenie budynku pełniącego funkcje kulturalne i społeczne

W okresie od 30 października 2013 r. do 29 września 2014 r. Kółko Rolnicze w Krzęcinie zrealizowało mały projekt pt. „Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej miejscowości Krzęcin poprzez doposażenie budynku pełniącego funkcje kulturalne i społeczne.”.

Celem operacji jest rozwijanie aktywności społeczności lokalnej oraz  tworzenie warunków sprzyjających lokalnej twórczości kulturalnej i aktywnego trybu życia poprzez zakup wyposażenia  do budynku pełniącego funkcje kulturalne i społeczne.

Wnioskowana kwota dotacji: 22 249,32 zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W ramach realizacji projektu zakupiono następujące sprzęty do Kółka Rolniczego w Krzęcinie:

 • Krzesła  – 50 szt.
 • Stoły – 15 szt.
 • Telewizor
 • Szafy – 2 szt.
 • odtwarzacz DVD
 • Ekran
 • Lodówka
 • Ekspres do kawy
 • Drukarka
 • Czajnik elektryczny
 • Filiżanka
 • Biuro
 • Kuchenka elektryczna
 • Żaluzje wewnętrzne
 • Tarcza do Darta z rzutkami
 • Stół do Półkrzyków
 • Laptop

Zakupiony sprzęt jest wykorzystywany nieodpłatnie. do prowadzenia spotkań i zajęć o szerokim zakresie tematycznym, w tym do: zebrań wiejskich, spotkań lokalnych organizacji, spotkań z młodzieżą. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy Krzęcina i okolic zyskali  bardziej funkcjonalne i atrakcyjne pomieszczenie, w którym mogą spędzać czas wolny i organizować różne wydarzenia.