Udostępnienie ławo-stołów społeczności lokalnej

W okresie od 29 października 2013 r. do 18 lipca 2014 r. Ochotnicza Straż Pożarna we Włosani zrealizowała mały projekt pt. „Udostępnienie ławo-stołów społeczności lokalnej”.

Celem projektu jest podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez zakup ławo-stołów, które będą udostępniane społeczności lokalnej.

Wnioskowana kwota dotacji:  8 575,20 zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W ramach realizacji projektu zakupiono 30 kompletów ławo-stołów wraz z transportem. Zestawy są składane, tak aby łatwiejsze było ich przechowywanie, udostępnianie i transport. Jeden zestaw składa sie ze stołu i dwóch ław. Sprzęt przechowywany jest w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i udostępniany każdorazowo społeczności lokalnej. Korzystanie ze sprzętu jest nieodpłatne. Dzięki realizacji projektu uległy warunki sprzyjające aktywności społecznej mieszkańców, udostępniany sprzęt jest wykorzystywany podczas różnego rodzaju spotkań i imprez, które przyczyniają się do społecznej integracji mieszkańców. Ponadto realizacja projektu przyczyniła się do stworzenia trwałej i dostępnej oferty spędzania wolnego czasu, w rezultacie czego wzrosła jakość życia społeczności lokalnej.