Modernizacja poszycia dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabie

W okresie od 13 maja 2013 r. do 22 sierpnia 2014 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Grabia  zrealizowała mały projekt pt. Modernizacja poszycia dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabie.

Celem realizacji  projektu jest rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez modernizację poszycia dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabie.

Wnioskowana kwota dotacji: 24 080,00 zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W ramach realizacji projektu przeprowadzono prace polegające na demontażu 350 m2 starego poszycia dachowego i montażu 350 m2 nowego poszycia dachowego. Dzięki wymianie poszycia dachu znacznie wzrósł komfort i bezpieczeństwo korzystania z pomieszczeń świetlicy wiejskiej i poprawiły się warunki sprzyjające rozwojowi aktywności mieszkańców Grabia i okolic. Wzrósł komfort podczas organizowanych przedsięwzięć, tj.  zebrania wiejskie, spotkania mieszkańców, zajęcia dla dzieci i młodzieży. Odnowiony dach i sufit gwarantują bezpieczeństwo osobom przebywającym wewnątrz.