Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rzozowie

W okresie od 13 maja 2013 r. do 25 lipca 2014 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Rzozowie  zrealizowała mały projekt pt. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rzozowie.

Celem realizacji  projektu jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rzozowie.

Wnioskowana kwota dotacji: 29 416,00 zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W ramach realizacji projektu zakupiono następujące sprzęty do świetlicy wiejskiej w Rzozowie:

 • Laptop
 • Drukarkę (urządzenie wielofunkcyjne)
 • Telewizor
 • Kino domowe
 • Rzutnik
 • Uchwyt do rzutnika
 • Ekran pod rzutnik
 • Zestaw nagłośnieniowy
 • Osprzęt sieciowy
 • Krzesła świetlicowe – 60 szt.
 • Stoły – 10 szt.

Zakupiony sprzęt jest wykorzystywany nieodpłatnie. do prowadzenia spotkań i zajęć o szerokim zakresie tematycznym, w tym do: zebrań wiejskich, spotkań lokalnych organizacji, spotkań z młodzieżą. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy Rzozowa i okolic zyskali  bardziej funkcjonalne i atrakcyjne pomieszczenie, w którym mogą spędzać czas wolny i organizować różne wydarzenia.