Przeprowadzenie cyklicznych warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży z terenu LGD

W okresie od 8 maja 2013 r. do 30 maja 2014 r. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Stanisława, Biskupa i Męczennika w Świątnikach Górnych zrealizowała Mały projekt pt. „Przeprowadzenie cyklicznych warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży z terenu LGD”.

Wnioskowana kwota dotacji: 5 207,84 zł.

Celem realizacji  projektu jest rozwijanie aktywności lokalnej, aktywizacja dzieci i młodzieży, kształtowanie i rozwój postaw prospołecznych poprzez organizację warsztatów artystycznych w Betanii – świetlicy wiejskiej w Świątnikach Górnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W ramach realizacji projektu zakupiono materiały do przeprowadzenia 23 spotkań warsztatowych z dziećmi i młodzieżą z terenu LGD Blisko Krakowa. Warsztaty dotyczyły różnorodnej tematyki:

 • Dzień Matki – wazon
 • Dzień Chorego – słonecznik
 • Dzień Dziecka – wiatraczek
 • Maska karnawałowa (2 spotkania)
 • Bransoletki i zakładki
 • Dzień Chleba
 • Figurka – lalka
 • Tablica na notatki
 • Kuferek na skarby
 • Obraz – natura
 • Niezbędnik na lodówkę
 • Kotylion
 • Szopka – płaskorzeźba (2 spotkania)
 • Stroik świąteczny
 • Ozdoby świąteczne
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Walentynkowe pudełko
 • Muszelkowy obrazek
 • Wiosenny koszyczek
 • Baranek wielkanocny
 • Palmy wielkanocne

Warsztaty przeprowadzono w ramach wkładu własnego, pracy świadczonej nieodpłatnie – 46 godzin.

Dzięki realizacji operacji społeczność lokalna: dzieci, młodzież a nawet dorośli z obszaru LGD mieli możliwość poznać wiele ciekawych technik wykonywania ozdób na różne okazje, co rozwinęło wśród nich postawę prospołeczną, potrzebę aktywności również tej artystycznej. Przeprowadzono w sumie 23 spotkania warsztatowe, każde trwało co najmniej 2 godziny, co dodatkowo rozszerzyło ofertę spędzania czasu wolnego na obszarze LGD. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i powodzeniem. Każdy uczestnik w ramach warsztatów otrzymywał na pamiątkę wykonane przez siebie prace, co pozwoliło również na utrwalenie informacji o współfinansowaniu realizacji projektu ze środków EFRROW. Realizacja operacji dodatkowo przyczyniła się do integracji społeczności lokalnej.