Renowacja i konserwacja zabytkowej kamiennej kapliczki „Krzyż na Gwoźnicy” w Świątnikach Górnych

W okresie od 11 listopada 2012 r. do 30 maja 2014 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych  zrealizowało Mały projekt pt. „Renowacja i konserwacja zabytkowej kamiennej kapliczki „Krzyż na Gwoźnicy” w Świątnikach Górnych”.

Wnioskowana kwota dotacji: 17 429,20 zł.

Celem realizacji  projektu jest zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez renowacje i konserwacje zabytkowej kapliczki z II poł. XIX wieku w Świątnikach Górnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W ramach realizacji projektu w ramach operacji  odrestaurowano i zakonserwowano zabytkową kapliczkę wpisaną do rejestru gminnej ewidencji zabytków, dzięki czemu zostało zachowane lokalne dziedzictwo kulturowe obszaru LGD Blisko Krakowa.

Dzięki realizacji operacji miejsce stało się bardziej atrakcyjne dla zwiedzających je mieszkańców oraz turystów.