Wyposażenie sali świetlicy wiejskiej w Czernichowie

W okresie od 13 maja 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Czernichowie zrealizowała mały projekt pt. „Wyposażenie sali świetlicy wiejskiej w Czernichowie”.

Celem projektu jest rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez wyposażenie sali świetlicy wiejskiej w Czernichowie.

Wnioskowana kwota dotacji:  48 963,52 zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W ramach realizacji projektu zrealizowano następujące zadania:

  1. Wyposażono świetlicę wiejską w meble – w tym: meble do zabudowy, stoły i krzesła;
  2. Wyposażono świetlicę wiejską w sprzęt AGD – w tym:
    ceramiczną płytę grzewczą, piekarnik elektryczny z mikrofalą, lodówkę do zabudowy, ogrzewacz wody;
  3. Wyposażono salę świetlicy wiejskiej w sprzęt do ćwiczeń – w tym: bieżnię do biegania i rowerek stacjonarny
  4. Wyposażono świetlicę wiejską w Czernichowie w sprzęt RTV, komputer i nagłośnienie.

Dzięki realizacji projektu wzrosła aktywność mieszkańców Czernichowa. Uzyskali oni komfortowe i wyposażone miejsce dla swoich do spotkań Świetlica cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców Czernichowa oraz okolicznych miejscowości.