Zakup wyposażenia sali świetlicy wiejskiej Domu Ludowego w Wołowicach

W okresie od 2 kwietnia 2012 r. do 30 sierpnia 2013 r. Gmina Czernichów zrealizowała Mały projekt pt. „Zakup wyposażenia sali świetlicy wiejskiej Domu Ludowego w Wołowicach”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wnioskowana kwota dotacji:  18 819,21zł

Celem realizacji  projektu jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez remont i modernizację oraz zakup wyposażenia do pomieszczenia pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Kopance.

W ramach realizacji projektu:

W ramach realizacji operacji wykonano następujące zadania:

 1. Wyposażono salę świetlicy wiejskiej w nową kotarę sceniczną – 1 szt, kupno  wraz z montażem rolet zaciemniających na okno – 6 szt., zakup oświetlenia świetlicy wiejskiej – 12 szt. lamp
 2. Wyposażono salę świetlicy wiejskiej w sprzęt nagłaśniający:
 • AKMUZ K-2 STATYW TELESKOPOWY - 2 szt.
 • AKMUZ M-S STATYW MIKROFONOWY - 5 szt.
 • YAMAHA MG166CX-USB - 1 szt.
 • Kable łączące mikser - mikrofon - 1 kpl.
 • MIKROFON BEZPRZEWODOWY - 5 szt.
 • SYSTEM BEZPRZEWODOWY - 1 szt.
 • KOLUMNY AKTYWNE - 2 szt.
 • Podwójny Odtwarzacz - 1 szt.
 1. Wyposażono salę świetlicy wiejskiej w dwa stoły do tenisa stołowego
 2. Wyposażono salę świetlicy wiejskiej w pawilony handlowe– 3 szt.

Dzięki realizacji operacji sala świetlicy wiejskiej w Wołowicach  stała się bardziej funkcjonalna i atrakcyjna oraz lepiej służy społeczności lokalnej, co w bezpośredni sposób przyczyniło się do poprawy jakości życia na obszarze wiejskim oraz warunków sprzyjających aktywności społecznej mieszkańców. Z wyposażonej świetlicy mogą bezpłatnie korzystać mieszkańcy wsi Wołowice i okolic w wyznaczonych dniach i godzinach.