Wykonanie oświetlenia i piłkochwytów na terenie rekreacyjno-sportowym w Zelczynie

W okresie od 14 listopada 2012 r. do 18 listopada 2013 r. Kółko Rolnicze w Zelczynie zrealizowało mały projekt pt. „Wykonanie oświetlenia i piłkochwytów na terenie rekreacyjno-sportowym w Zelczynie”.

Celem projektu jest poprawa warunków sprzyjających aktywności społecznej poprzez wykonanie oświetlenia i piłkochwytów na terenie rekreacyjno-sportowym w Zelczynie.

Wnioskowana kwota dotacji:  25 000,00 zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W ramach realizacji projektu zrealizowano następujące zadania:

  1. Wykonanie oświetlenia;
  2. Wykonanie piłkochwytów;
  3. Wykonanie dokumentacji projektowej.

Realizacja projektu w bezpośredni sposób przyczyniła się do poprawy warunków sprzyjających aktywności społecznej i sportowo-rekreacyjnej mieszkańców  wsi Zelczyna. Zadania wykonane w ramach realizacji projektu wpłynęły na poprawę estetyki jednego na najczęściej uczęszczanych i najważniejszych dla lokalnej społeczności miejsc, co przekłada się na poprawę ogólnego wizerunku wsi w oczach mieszkańców i osób przyjezdnych.  Dzięki realizacji projektu poprawiona została  przestrzeń sprzyjająca integracji rodzin, wymiany doświadczeń i informacji, podejmowania wspólnych przedsięwzięć.  Zagospodarowane miejsce jest ogólnodostępne i można z niego korzystać bezpłatnie.