Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw Zagaciu

W okresie od 14 listopada 2012 r. do 18 listopada 2013 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Zagaciu zrealizowała mały projekt pt. „Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw Zagaciu”.

Celem projektu jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw w Zagaciu.

Wnioskowana kwota dotacji:  23 922,50 zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W ramach realizacji projektu zrealizowano następujące zadania:

  1. Zakupiono i zamontowano urządzenia do placu zabaw;
  2. Zakupiono i zamontowano ogrodzenie.

Dzięki realizacji projektu poprawiła się jakość życia mieszkańców wsi Zagacie. Uzyskali oni komfortowe i bezpieczne miejsce dla swoich do spotkań i zabawy, dostosowane do warunków wymaganych przez przepisy prawa, zwłaszcza ze względu na dzieci. Plac zabaw cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców wsi Zagacie oraz okolicznych miejscowości.