Remont i wyposażenie sali świetlicy wiejskiej w Przegini Duchownej

W okresie od 2 kwietnia 2012 r. do 31 października 2013 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Przegini Duchownej zrealizowała Mały projekt pt. „Remont i wyposażenie sali świetlicy wiejskiej w Przegini Duchownej”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem realizacji  projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców przez remont i wyposażenie sali świetlicy wiejskiej w Przegini Duchownej.

W ramach realizacji projektu:

  • Wyremontowano salę świetlicy wiejskiej, zakpiono i zamontowano też drzwi dwuskrzydłowe;
  • Zakupiono wyposażenie, w tym: stoły i nagrzewnicę mobilną.

Dzięki realizacji operacji sala świetlicy wiejskiej w Przegini Duchownej stała się bardziej funkcjonalna i atrakcyjna oraz lepiej służy społeczności lokalnej, co w bezpośredni sposób przyczyniło się do poprawy jakości życia na obszarze wiejskim oraz warunków sprzyjających aktywności społecznej mieszkańców. Świetlica jest ogólnodostępna i mogą z niej bezpłatnie korzystać mieszkańcy wsi Przeginia Duchowna i okolic.