Remont i modernizacja pomieszczenia pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Kopance wraz z zakupem wyposażenia

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Kopance zrealizowała Mały projekt pt. „Remont i modernizacja pomieszczenia pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Kopance wraz z zakupem wyposażenia”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wnioskowana kwota dotacji:  24 487,20 zł

Celem realizacji  projektu jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez remont i modernizację oraz zakup wyposażenia do pomieszczenia pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Kopance.

W ramach realizacji projektu:

  • Wyremontowano i zmodernizowano pomieszczenie, pełniące funkcje świetlicy wiejskiej, w tym: wykonano nową podłogę, zmodernizowano elewację wewnętrzną, docieplono pomieszczenie oraz zakupiono i zamontowano klimatyzator;
  • Zakupiono wyposażenie, w tym: krzesła, stoły, szafki, wieszaki stojące i jeden ścienny, lampy oraz wykładzinę.

Dzięki realizacji operacji pomieszczenie pełniące funkcje świetlicy wiejskiej w Kopance stało się bardziej funkcjonalne i atrakcyjne oraz lepiej służy społeczności lokalnej, co w bezpośredni sposób przyczyniło się do poprawy jakości życia na obszarze wiejskim oraz warunków sprzyjających aktywności społecznej mieszkańców. Z pomieszczenia mogą bezpłatnie korzystać mieszkańcy wsi Kopanka i okolic w wyznaczonych dniach i godzinach, zawartych w Regulaminie dostępnym w świetlicy oraz na stronie http://www.kopanka.pl/