Utworzenie bazy informacji turystycznej – aplikacja mobilna, strona internetowa

Stowarzyszenie „ZIELONE ŚWIATŁO DLA WRZĄSOWIC” zrealizowało Mały projekt pt.  „Utworzenie bazy informacji turystycznej – aplikacja mobilna, strona internetowa – dokumentacja i promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru LGD Blisko Krakowa za szczególnym uwzględnieniem wsi Wrząsowice”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wnioskowana kwota dotacji: 17 771,94 zł

Celem realizacji projektu jest stworzenie bazy informacji turystycznej, która podniesie świadomość mieszkańców nt. dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru oraz promocja obszaru LGD Blisko Krakowa ze szczególnym uwzględnieniem wsi Wrząsowice.

W ramach realizacji projektu wykonano następujące zadania:

  1. Utworzono innowacyjną aplikację mobilną dostępną w wersji on-line (strona www) oraz na urządzeniach mobilnych (android);
  2. Utworzono stronę internetową;
  3. Zakupiono materiały promujące: koszulki i touchpen-y ;
  4. W ramach wolontariatu wykonano 250 godzin pracy przy realizacji projektu.

Realizacja operacji w bezpośredni sposób przyczyniła się do podniesienia wiedzy społeczności lokalnej na temat dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru LGD Blisko Krakowa.

Aplikacja mobilna o nazwie Pomocna MA.RTA w prosty i motywujący sposób zachęca do zgłębienia wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego obszaru LGD Blisko Krakowa, czyli gmin Świątniki Górne, Mogilany, Skawina oraz Czernichów.  Z aplikacji korzysta szerokie grono osób mieszkających na obszarze LGD, jak również do osób, które na co dzień mieszkają poza danym obszarem, ale są zainteresowane poszerzeniem wiedzy w tym zakresie.

W ramach projektu udostępniono darmową aplikację, działającą na urządzeniach mobilnych.  Ponadto, dwujęzyczna strona internetowa umożliwia osobom niemającym dostępu do smartfonów i talbletów do zapoznania się z zawartością nowoczesnego serwisu.  Aplikacja posiada m.in. Moduł dodawania własnych zdjęć i opisów.  W ten sposób zachęca dzieci i młodzież do wzięcia udziału w fascynującej grze edukacyjnej.  Przy pomocy aplikacji osoby biorące udział w grze nie tylko mogą odkrywać ciekawe miejsca na obszarze wymienionych gmin i przeczytać informacje historyczne na temat tych miejsc, ale również mogą same dodać wartościowe miejsca do bazy. Aplikacja służy także jako nowoczesne i alternatywne narzędzie do planowania i dokumentowania lokalnych imprez terenowych, gdyż posiada moduły map i geolokalizacji.

Aplikacja „Pomocna MA.RTA” dostępna jest /tutaj/