Budowa ogólnodostępnej ścieżki zdrowia dla dorosłych i dzieci w miejscowości Facimiech

Klub Jeździecki Facimiech zrealizował mały projekt pt. „Budowa ogólnodostępnej ścieżki zdrowia dla dorosłych i dzieci w miejscowości Facimiech”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wnioskowana kwota dotacji: 22 815,20 zł

Celem projektu jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez utworzenie ogólnodostępnej ścieżki zdrowia dla dorosłych i dzieci w miejscowości Facimiech.

W ramach realizacji projektu wybudowano ścieżkę zdrowia, w tym:

  1. Zakupiono elementy ścieżki: płotki w różnych rozmiarach, poręcze dla dzieci i dorosłych, równoważnie dla dzieci i dorosłych, przyrządy do ćwiczeń, ławkę, biurko, krzesło, stół, łóżka.
  2. Zakupiono piasek.
  3. Zakupiono kosze na śmieci.
  4. Wykonano i zamontowano tablice informacyjne.
  5. W ramach wkładu własnego (wolontariat) opracowano warstwy informacyjno-edukacyjne (treści tablic) oraz przygotowano teren pod ścieżkę.

Dzięki realizacji projektu znacznie wzrosła atrakcyjność wsi Facimiech, uległy poprawie warunki sprzyjające aktywności sportowo-rekreacyjnej mieszkańców, jak również osób przyjezdnych. Powstało miejsce, które wpłynęło na poprawę estetyki jednego z najczęściej uczęszczanych miejsc w okolicy.

Ścieżka cieszy się dużym zainteresowaniem. W efekcie wzrosła liczba osób korzystających z nowej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, co w bezpośredni sposób wpłynęło na poprawę jakości życia na obszarze wsi Facimiech.