Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we Wrząsowicach

Ochotnicza Straż Pożarna we Wrząsowicach zrealizowała Mały projekt pt. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we Wrząsowicach.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Kwota dotacji:  24 940,88 zł

Całkowita wartość zadania:  35 629,84 zł.

Celem  projektu jest rozwijanie  warunków sprzyjających aktywności lokalnej poprzez zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we Wrząsowicach.

W ramach realizacji operacji zakupiono 120 krzeseł, 25 stołów oraz ekran wraz z rzutnikiem do prezentacji multimedialnych.