Remont świetlicy wiejskiej w Jaśkowicach

W okresie od 2 kwietnia 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. Stowarzyszenie „Jaśkowice Nasza Przyszłość” zrealizowało mały projekt pt. „Remont świetlicy wiejskiej w Jaśkowicach”.

Wnioskowana kwota dofinansowania: 24 999,00 zł

Kwota wydatków całkowitych: 36 703,86 zł

Projekty jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Instytucją Zarządzającą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem projektu jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez remont i modernizację oraz udostępnienie świetlicy wiejskiej w Jaśkowicach.

W ramach realizacji projektu wyremontowano świetlicę wiejską.  Remont obejmował:

– zabezpieczenie podłóg folią,
– wymianę przewodów kablowych,
– demontaż opraw żarowych,
– wymianę puszek podtynkowych,
– opalanie stragaży,
– szlifowanie stragaży,
– demontaż boazerii z sufitu,
– demontaż boazerii ze ścian,
– montaż boazerii,
– licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych,
– lakierowanie boazerii,
– malowanie stragaży,
– wymianę drzwi,
– ręczne skucie betonu,
– warstwę wyrównująca pod posadzki,
– ułożenie płytek na posadzkach.

Dzięki realizacji projektu poprawiła się jakość życia mieszkańców wsi Jaśkowice. Uległ poprawie standard obiektu, co bezpośrednio przekłada się na jakość organizowanych w budynku zajęć.  Ponadto stowarzyszenie w ramach swoich działań statutowych organizuje w świetlicy spotkania i warsztaty skierowane do społeczności lokalnej. Wyremontowana świetlica jest miejscem, gdzie każdy z mieszkańców może w atrakcyjny sposób spędzić wolny czas. Odbywające się w świetlicy zajęcia aktywizują społeczność lokalną, pobudzają ją do działalności społecznej oraz integracji międzypokoleniowej.