Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw w Rzozowie

W okresie od 2 kwietnia 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. Rzymskokatolicka Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Rzozowie zrealizowała mały projekt pt. „Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw w Rzozowie”.

Wnioskowana kwota dofinansowania: 24 999,00 zł

Kwota wydatków całkowitych:  35 992,15 zł

Projekty jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Instytucją Zarządzającą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem projektu jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw w Rzozowie.

W ramach realizacji projektu utworzono 1 plac zabaw, w tym:

  • przygotowano teren pod plac zabaw
  • zakupiono i zamontowano urządzenia

Dzięki realizacji projektu mieszkańcy wsi Rzozów i innych miejscowości obszaru LGD Blisko Krakowa mają możliwość korzystania z nowego ogólnodostępnego placu zabaw. Realizacja operacji przyczyniła się do poprawy warunków sprzyjających aktywności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej Rzozowa oraz do poprawy jakości życia mieszkańców wsi. Plac zabaw stanowi infrastrukturę czasu wolnego i jednocześnie przestrzeń publiczną sprzyjającą integracji mieszkańców.