Wyposażenie sali świetlicy wiejskiej w Przegini Narodowej – miejsca spotkań i integracji mieszkańców – w sprzęt nagłaśniający i krzesła

Stowarzyszenie Kobiet w Przegini Narodowej zrealizowało Mały projekt pt. „Wyposażenie sali świetlicy wiejskiej w Przegini Narodowej – miejsca spotkań i integracji mieszkańców – w sprzęt nagłaśniający i krzesła”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wnioskowana kwota dotacji:  15 899,72 zł

Celem realizacji  projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wyposażenie Sali świetlicy wiejskiej w Przegini Narodowej.

W ramach realizacji projektu:

  1. Wyposażono salę świetlicy  w 100 krzeseł – dostawa wraz z montażem.
  2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Przegini Narodowej w sprzęt nagłaśniający:

-       Zestaw głośnikowy – 2 szt.

-       Mikrofon nagłowny – 3 szt.

-       System bezprzewodowy 1 mikrofon – 1 zestaw

-       System bezprzewodowy 2 mikrofony – 1 zestaw

-       Statyw teleskopowy – 2 szt.

-       Statyw mikrofonowy – 2 szt.

-       Mikser – 1 szt.

-       Kable łączące mikser-mikrofon – 1 kpl.

-       Zestaw prezenterski – 3 szt.

Dzięki realizacji operacji świetlica wiejska w Przegini Narodowej stała się bardziej funkcjonalna i atrakcyjna oraz lepiej służy społeczności lokalnej, co w bezpośredni sposób przyczyniło się do poprawy jakości życia na obszarze wiejskim oraz warunków sprzyjających aktywności społecznej mieszkańców. Z zakupionego wyposażenia mogą bezpłatnie korzystać mieszkańcy wsi Przeginia Narodowa i okolic w wyznaczonych dniach i godzinach, zawartych w wewnętrznych dokumentach stowarzyszenia. Kontakt do przedstawicieli stowarzyszenia: tel. kom. 600-389-174.