Odtworzenie autentycznej dziecięcej kapeli ludowej poprzez zakup instrumentów muzycznych

W okresie od 2 kwietnia 2012 r. do 28 czerwca 2013 r. Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach zrealizował mały projekt pt. „Odtworzenie autentycznej dziecięcej kapeli ludowej poprzez zakup instrumentów muzycznych”.

Kwota dofinansowania: 13 180,83 zł

Kwota wydatków całkowitych: 18 885,70 zł

Projekty jest współfinansowanz ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Instytucją Zarządzającą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich, a także kontynuacja kultywowania rodzimych tradycji w zakresie muzyki ludowej poprzez odtworzenie autentycznego składu dziecięcej kapeli ludowej.

W ramach realizacji projektu zrealizowano następujące zadania:

  1. zakupiono i wykonano instrumenty muzyczne:
  • heligonka, szt. 1
  • „basy”, szt. 2
  • skrzypce 1/2 ze smyczkiem i pokrowcem, szt. 1
  • skrzypce 3/4 ze smyczkiem i pokrowcem, szt. 1
  • skrzypce 4/4 ze smyczkiem i pokrowcem, szt. 1
  1. przygotowano i wydrukowano plakaty oraz ulotki.
  2. koordynowano projekt i realizację operacji.
  3. prowadzono obsługę księgową projektu.

Dzięki realizacji projektu mieszkańcy obszaru LGD Blisko Krakowa mają możliwość brać udział w lokalnych imprezach aby posłuchać jedynej dziecięcej kapeli regionalnej w całym województwie. Realizacja operacji przyczyniła się do zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego krakowiaków zachodnich, jak również do kultywowania miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów oraz języka regionalnego i gwary.