Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Olszowicach

Ochotnicza Straż Pożarna w Olszowicach zrealizowała Mały projekt pt. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w  Olszowicach.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Kwota dotacji:  22 925,98 zł, całkowita wartość zadania to 32 751,40 zł.

Celem  projektu jest rozwijanie warunków sprzyjających aktywności lokalnej poprzez zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Olszowicach.

W ramach realizacji operacji wykonano zakupiono 120 krzeseł oraz 25 stołów.