Modernizacja świetlicy w Zagaciu

W okresie od 2 kwietnia 2012 r. do 27 maja 2013 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Zagaciu zrealizowała mały projekt pt. Modernizacja świetlicy w Zagaciu”.

Kwota dofinansowania: 19 740,00 zł

Kwota wydatkóqw całkowitych: 28 200,01 zł

Projekty jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Instytucją Zarządzającą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem projektu była poprawa jakości życia mieszkańców przez modernizację i wyposażenie Sali świetlicy wiejskiej w Zagaciu.

W ramach realizacji projektu zrealizowano następujące zadania:

  1. Wyremontowano salę świetlicy w Zagaciu.
  2. Wykonano renowację podłogi świetlicy wiejskiej w Zagaciu.
  3. Wykonano renowację stołów i ławek sali świetlicy wiejskiej w Zagaciu.
  4. Wyposażono świetlicę wiejska w Zagaciu w 2 grzejniki.

Dzięki realizacji projektu poprawiła się jakość życia mieszkańców wsi Zagacie. Uzyskali oni komfortowe i bezpieczne miejsce do spotkań, dostosowane do warunków wymaganych przez przepisy prawa, zwłaszcza ze względu na dzieci. Świetlica cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców wsi Zagacie oraz okolicznych miejscowości.

Galeria zdjęć