Zakup instrumentów i elementów mundurów dla Orkiestry Dętej Sygnał z Radziszowa

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie przy współpracy z LGD Blisko Krakowa zrealizowało mały projekt pn.: Zakup instrumentów i elementów mundurów dla Orkiestry Dętej Sygnał z Radziszowa.

Kwotae dotacji 10 337,36  

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Instytucją Zarządzającą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem operacji jest ochrona dziedzictwa kulturowego obszaru. Projekt w dużym stopniu przyczynia się do poprawy warunków sprzyjających aktywności kulturalnej. Nowe instrumenty i stroje wzmacniają pozytywny wizerunek chóru CANTICA wśród społeczności lokalnej oraz zdecydowanie wpływają na wysoką jakość prezentacji muzycznych.  

W ramach realizacji operacji wykonano następujące zadania:

  1. uszyto 30 sztuk koszul i spodni dla członków OD Sygnał z Radziszowa
  2. zakupiono instrumenty i akcesoria muzyczne: puzon tenorowy Roy Benson Bb/FTT242F, gitarę basową VGS, chimesy blues scale 36 bar BERTRAND, statyw do dzwonków, werbel marszowy z nosidłem MAJESTIC, bęben marszowy z nosidłem MAJESTIC, fletnię pana FP-22 oraz 20 sztuk pulpitów nutowych z pokrowcem K&M