Zakup strojów oraz instrumentu muzycznego dla żeńskiego chóru CANTICA z Woli Radziszowskiej

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie przy współpracy z LGD Blisko Krakowa zrealizowało mały projekt pn.: „Zakup strojów oraz instrumentu muzycznego dla żeńskiego chóru CANTICA z Woli Radziszowskiej”.

Kwotae dotacji 4358,36  

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Instytucją Zarządzającą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem operacji jest ochrona dziedzictwa kulturowego obszaru. Projekt w dużym stopniu przyczynia się do poprawy warunków sprzyjających aktywności kulturalnej. Nowe instrumenty i stroje wzmacniają pozytywny wizerunek chóru CANTICA wśród społeczności lokalnej oraz zdecydowanie wpływają na wysoką jakość prezentacji muzycznych.  

W ramach realizacji operacji wykonano następujące zadania:

  1. zakupiono pianino cyfrowe Yamaha wraz ze statywem
  2. uszyto 20 sukienek dla członkiń chóru żeńskiego Cantica oraz surdut i spodnie dla dyrygenta chóru