Doposażenie budynku Remizy OSP, pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej

W okresie od 2 kwietnia 2012 r. do 28 marca 2013 r. Ochotnicza Straz Pożarna w Radziszowie zrealizowała mały projekt pt. Doposażenie budynku Remizy OSP, pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej”.

Kwota dofinansowania: 16 099,00 zł

Kwota wydatków całkowitych: 23 985,00 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Instytucją Zarządzającą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem projektu jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez doposażenie budynku Remizy OSP Radziszów, pełniącej funkcję  świetlicy wiejskiej.

W ramach realizacji projektu zakupiono do świetlicy 200 sztuk krzeseł drewnianych, wyściełanych tkaniną, o standardowych wymiarach.

Dzięki realizacji projektu poprawiła się jakość życia mieszkańców wsi Radziszów. Uzyskali oni komfortowe warunki do spotkań. Świetlica cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców wsi Radziszów oraz okolicznych miejscowości. W świetlicy odbywają się zajęcia o charakterze społecznym, kulturalnym, szkoleniowym oraz warsztatowym.

Galeria zdjęć