Wydanie publikacji (książki specjalistycznej) „Rzemiosło i przedsiębiorczość w Świątnikach Górnych i okolicy – tradycja i współczesność"

Galicyjska Izba Gospodarcza zrealizowała Mały projekt pt. „Wydanie publikacji (książki specjalistycznej) „Rzemiosło i przedsiębiorczość w Świątnikach Górnych i okolicy – tradycja i współczesność””.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

kwota dotacji: 10 960,00 zł,

całkowita wartość projektu:25 950,00zł

Celem projektu była promocja zwyczajów, tradycyjnych zawodów i rzemiosła na terenie Gminy Świątniki Górne.
W ramach realizacji operacji wykonano następujące zadania: opracowanie tekstów, tłumaczenia tekstów na j. angielski, projekt, skład oraz druk 1000 egzemplarzy książek.