Wyposażenie boiska sportowego LKS Tempo Rzeszotary w trybuny

Gmina Świątniki Górne zrealizowała Mały projekt pt. „Wyposażenie boiska sportowego LKS Tempo Rzeszotary w trybuny”.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 Kwota dotacji:  24 999,00 zł.

Celem realizacji  projektu jest poprawa warunków sprzyjających aktywności społecznej poprzez postawienie trybun dla widowni na terenie boiska sportowego LKS Tempo Rzeszotary.

W ramach realizacji operacji wykonano następujące zadania: zakup, dostawa i montaż trybuny (200 krzesełek) dla widzów.

Galeria zdjęć