Teatr po latach – promocja twórczości kulturalnej

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Świątnikach Górnych zrealizował Mały projekt pt. „Teatr po latach” – promocja twórczości kulturalnej.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 Kwota dotacji:  9 255,03 zł

Celem realizacji  projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich oraz zaspokojenie ich potrzeb kulturalno-teatralnych  poprzez przygotowanie oraz wystawienie spektaklu teatralnego wpływającego na zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz na integrację społeczeństwa lokalnego.

W ramach projektu wystawiono dwa spektakle nagrodzone gromkimi brawami przy widowni wypełnionej po brzegi. Pierwszy pokaz miał miejsce w Świątnikach Górnych 3 czerwca 2012 r., natomiast drugi w Skawinie 10 czerwca 2012 r. Podczas realizacji projektu poniesiono koszty związane z: opracowaniem scenariusza, oprawą muzyczną spektaklu, reżyserią, promocją przedsięwzięcia, wynajmem sceny i oświetlenia, wyżywieniem, transportem i scenografią spektaklu. Wykonano również niezbędne stroje i rekwizyty.

Spektakl pt. „Miłość Ci wszystko wybaczy”, zrealizowany przez „Teatr po latach” działający przy MGOK w Świątnikach Górnych, opowiada o miłości w różnych jej kolorach i odcieniach. Odwołuje się do wizji, wspomnień i przeżyć, przywołuje nazwy i symbole kolejnych rocznic ślubu. Bawi toastami. Ilustruje je piosenkami dobranymi do fabuły tak, że nadają one całości wymiar uniwersalny. Ze spektaklu emanuje ciepło i radość wynikająca z gry, śpiewu i tańca aktorów-seniorów po raz pierwszy występujących na deskach scenicznych. Dla nich to przedstawienie jest możliwością podzielenia się z innymi ludźmi tym, w co wyposażyły ich lata, które mają już za sobą. Robią to z naturalnym, wzruszającym do łez wdziękiem. Obdarzają publiczność autentyczną urodą życia i zapraszają do wspólnej zabawy. Nic też dziwnego, że dotychczasowe przedstawienia zwieńczone były owacjami na stojąco, bo (jak pada ze sceny):

Ale o co chodzi?

Jak to o co?

Zawsze o to samo!

O kochanie! O szczęście! O miłość!

A jak każdemu z nas wiadomo: „Miłość Ci wszystko wybaczy...”

Galeria zdjęć