Organizacja szkolenia siatkarskiego dla mieszkańców miejscowości Wielkie Drogi

W Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Krzęcinie od dnia 17 stycznia 2012 roku do dnia 5 kwietnia 2012 roku zrealizowano I etap „Małego projektu” pn. „Organizacja szkolenia siatkarskiego dla mieszkańców miejscowości Wielkie Drogi”.

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez organizację zajęć szkoleniowych z piłki siatkowej dla mieszkańców wielkich dróg przez okres 6 miesięcy. Projekt zakłada II etapy jego realizacji.

Kwota dotacji I etapu: 6 866,96 zł

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich przez organizację zajęć szkoleniowych dla dzieci i młodzieży w sekcji piłki nożnej, siatkówki, unihokeja i boksu. Projekt zakłada II etapy jego realizacji.

W ramach etapu I zrealizowano następujące zadania:

- zorganizowano i przeprowadzono w terminie 17.01.2012 – 05.04.2012 r. 24 spotkania w Sali Gimnastycznej w Krzęcinie – łącznie 48 h dla II grup wiekowych: 10 – 13 lat oraz powyżej 14 lat (łącznie 20 osób);

- na zajęcia zakupiono, dostarczono i rozdystrybuowano wodę mineralną 480 sztuk;

- zakupiono i wyposażono uczestników w 10 piłek do siatkówki oraz 20 koszulek z nadrukiem.

Zajęcia cieszyły się dużym powodzeniem i pozwoliły mieszkańcom Wielkich Dróg na zapoznanie się z nową ofertą spędzania czasu wolnego, a dalszej perspektywie na poprawę jakości ich życia.

Galeria zdjęć