WRZOSOWISKO – promocja miejscowości, organizacja cyklu wydarzeń kulturalno – integracyjnych oraz udostępnienie urządzeń i sprzętu mieszkańcom Wrząsowic

Stowarzyszenie „ZIELONE ŚWIATŁO DLA WRZĄSOWIC” zrealizowało Mały projekt pt.  „WRZOSOWISKO – promocja miejscowości, organizacja cyklu wydarzeń kulturalno – integracyjnych oraz udostępnienie urządzeń i sprzętu  mieszkańcom Wrząsowic”.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kwota dotacji: 10 844,79 zł

Celem realizacji projektu jest promocja miejscowości, podniesienie jakości życia społeczności lokalnej i aktywizacja mieszkańców poprzez organizację cyklu wydarzeń kulturalno – integracyjnych, udostępnienie urządzeń i sprzętu oraz utworzenie rabaty wrzosowej.

Pierwsza edycja WRZOSOWISKA odbyła się w dniu 29 września 2012 roku. W ramach jej realizacji wykonano następujące zadania:

  1. Opracowanie i wydanie książki „Rzecz o Wrząsowicach” wraz z pamiątkową pocztówką.
  2. Wykonanie pamiątkowego medalu „Złoty Wrzos” w oparciu o własny projekt.
  3. Zakup kompletu 10 stołów wraz z ławkami dla potrzeb imprez plenerowych.
  4. Zakup grilla gazowego .
  5. Wykonanie rabat wrzosowych na terenie placu przyszkolnego.
  6. Druk i dystrybucja zaproszeń dla mieszkańców Wrząsowic.
  7. Wynajem sprzętu nagłaśniającego imprezę plenerową „Wrzosowisko 2012”.
  8. Przygotowanie bufetu w trakcie imprezy.
  9. Przeprowadzenie licznych zabaw i konkursów dla dzieci i mieszkańców.

10.  Dystrybucja książki wśród przybyłych gości.

11.  Wręczenie medali zasłużonym mieszkańcom Wrząsowic.

12.  Wspólne sadzenie wrzosów na przygotowanych rabatach.

13.  Występy dzieci szkolnych.

14.  Występy muzyczne mieszkańców Wrząsowic.

15.  Przygotowanie i prezentacja „Izby historycznej” w trakcie trwania imprezy.

Spotkanie zgromadziło ponad dwustu mieszkańców Wrząsowic  i okolicznych miejscowości, którzy są głównymi beneficjentami tego projektu. Zakupiony sprzęt będzie nieodpłatnie udostępniany zainteresowanym mieszkańcom. Już podczas imprezy rozdystrybuowana została część wydawnictw zrealizowanych w ramach projektu.

Sama zaś impreza przebiegała w formie spotkania, ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszych mieszkańców. To właśnie dla dzieci przygotowano wiele atrakcji, zabaw i konkursów. Dużym zainteresowaniem cieszyła się akcja wspólnego sadzenie wrzosów – efektem jest wrzosowisko wykonane na terenie szkolnym. Miejsce nawiązujące charakterem do historii wsi i wrzosów – jej symbolu.

Poza wspomnianymi atrakcjami, w trakcie imprezy ,mogliśmy podziwiać eksponaty w „izbie historycznej” zlokalizowanej w jednej z sali szkolnych. Wystawa obejmowała głównie przedmioty użytkowe sprzed lat, ale nie zabrakło też wiekowych książek i zabawek dla najmłodszych.

Zrealizowane prace, których finałem była ta impreza plenerowa z pewnością są świetną formą promocji Wrząsowic. Wydawnictwo „Rzecz o Wrząsowicach” jest najobszerniejszą obecnie publikacją na temat naszej wsi, a wręczony medal był powodem do dumy dla odznaczonych osób.

Prace przygotowawcze i sama impreza mocno zaktywizowały i zintegrowały mieszkańców. Przy jej realizacji procowało wielu członków Stowarzyszenia, nauczyciele i rodzice z Rady Rodziców Szkoły Podstawowej we Wrząsowicach.

Widocznym zaś znakiem, który pozostał w krajobrazie Wrząsowic są rabaty zasadzone wspólnie z uczniami i uczestnikami Wrzosowiska.