„Rowerem przez naszą Małą Ojczyznę. Organizacja rowerowych zajęć sportowo rekreacyjnych dla dzieci i ich rodziców”

Stowarzyszenie Wspierania Sportu i Rekreacji SKIMKA zrealizowało Mały projekt pt. „Rowerem przez naszą Małą Ojczyznę. Organizacja rowerowych zajęć sportowo rekreacyjnych dla dzieci i ich rodziców”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wnioskowana kwota dotacji: 13 969,28 zł

Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców gmin Mogilany i Skawina oraz poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez organizację szkolenia i zajęć sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców obszarów wiejskich gmin Skawina i Mogilany.

W ramach realizacji operacji wykonano następujące zadania:

 1. Zatrudniono koordynatora odpowiedzialnego za obsługę projektu, zarządzanie oraz nadzór nad właściwą realizacją wszystkich zadań wykonywanych w ramach projektu
 2. Zatrudniono osobę odpowiedzialną za obsługę finansową projektu
 3. Zatrudniono osobę, która przygotowała prezentację multimedialną niezbędną do przeprowadzenia zajęć teoretycznych
 4. Zatrudniono 4 instruktorów do przeprowadzenia 4 rodzajów zajęć
 5. Przeprowadzono:
  1. Szkolenie teoretyczne połączone z prezentacją multimedialną dotyczącą zasad i przepisów ruchu drogowego – w sumie 8 godzin zegarowych
  2. zajęcia praktyczne z zasad prawa ruchu drogowego, bezpieczeństwa na drodze oraz doskonalenie umiejętności rowerowych – w sumie 64 godziny zegarowe
  3. Przeprowadzenie wycieczek krajoznawczych po okolicy gminy Skawina i Mogilany – w sumie 32 godziny zegarowe
  4. Przeprowadzenie treningów rowerowych mających na celu przygotowanie uczestników projektu do udziału w zawodach rowerowych, które zostaną rozegrane na zakończenie projektu – w sumie 16 godzin zegarowych
 1. Zakupiono:
 • program do obsługi zawodów,
 • wyświetlacz
 • fladrę (taśmę o dł. 600 mb)
 • bęben
 • tyczki do podwieszania taśmy
 • pachołki treningowe wysokie i niskie
 • stoper
 • smycze reklamowe
 • koszulki z nadrukiem dla uczestników i instruktorów
 • medale dla uczestników
 • dyplomy
 • plakaty
 • ulotki

W zajęciach realizowanych w ramach projektu wzięło w sumie udział 80 osób. Były to dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Przedział wieku: od 6 do 45 lat.

Zajęcia cieszyły się dużym powodzeniem i pozwoliły uczestnikom zapoznać się z nowymi formami spędzania czasu wolnego, a  w dalszej perspektywie na poprawę jakości ich życia. Pozwoliły również na zapoznanie się z ciekawymi miejscami, do których mogą się udać, spędzić czas wolny. Zajęcia miały też charakter integracyjny. Uczestnicy mieli możliwość zawrzeć nowe znajomości, nauczyć się jak czerpać radość z aktywności społecznej, ze spotkań w gronie osób z najbliższego otoczenia.