Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół „Betanii” – świetlicy wiejskiej, miejsca spotkań mieszkańców Gminy Świątniki Górne

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Stanisława BM w Świątnikach Górnych zrealizowała Mały projekt pt. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół „Betanii” – świetlicy wiejskiej, miejsca spotkań mieszkańców Gminy Świątniki Górne”.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 Kwota dotacji:  5 257,72 zł

Celem realizacji  projektu jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców gminy Świątniki Górne oraz poprawa jakości życia poprzez  zagospodarowanie terenu przylegającego do "Betanii" – świetlicy wiejskiej

Dzięki realizacji operacji powstała altana drewniana, zostały położone płyty chodnikowe oraz zakupiono grill ogrodowy. Powyższe zadania zostały zrealizowane i usytuowane przy świetlicy „Betania” na terenie Parafii Świątniki Górne. Operacja wpłynęła pozytywnie na rozwój lokalnej aktywności mieszkańców i wzmocniła potencjał społeczny. Dzięki realizacji zadania uzyskano nowe, ogólnodostępne, atrakcyjne miejsce do spotkań i integracji społecznej.