„Wiekowe granie” – zwiększenie aktywności kulturalnej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybnej poprzez zakup instrumentów dętych i wyposażenia świetlicy

Ochotnicza Straż Pożarna w Rybnej zrealizowała Mały projekt pt. „„Wiekowe granie” – zwiększenie aktywności kulturalnej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybnej poprzez zakup instrumentów dętych i wyposażenia świetlicy”.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 Kwota dotacji:  16 715,93zł

Celem realizacji  projektu jest rozwój warunków sprzyjających aktywności społecznej na terenie miejscowości Rybna.

W wyniku realizacji projektu sala świetlicy remizy OSP Rybna, została wyposażona w stoły, które służą przede wszystkim orkiestrze dętej w Rybnej do prowadzenia ćwiczeń, zestawu nagłośnienia przenośnego służącego orkiestrze dętej podczas występów, przedstawień, a także instrumentów dętych, stanowiących uzupełnienie wyposażenia instrumentalnego orkiestry dętej.

W ramach realizacji operacji wykonano następujące zadania:

  1. Wyposażono salę świetlicy w 4 stoły do ćwiczeń dla muzyków orkiestry – dostawa wraz z montażem.
  2. Zakupiono instrumentarium orkiestry OSP Rybna:

-        trąbka  - eastman – 2 szt.

-        klarnet b - 'eastman' ecl-501 – 1 szt.

-        saksofon tenorowy - roy benson – 2 szt.

-        saksofon altowy roy benson as-202 – 2 szt.

-        tenor - eastman - ethd-501 – 2 szt.

-        talerze marszowe pst3 14" para – 2 szt.

  1. Zakupiono wyposażenie orkiestry dętej OSP Rybna w przenośny zestaw nagłośnieniowy.

Wyposażenie orkiestry dętej remizy OSP w Rybnej sprzyja aktywności kulturalnej mieszkańców miejscowości poprzez granie w zespole muzycznym. Zakup instrumentów pozwolił rozbudować zespół muzyczny, a także uatrakcyjnić i urozmaicić repertuar zespołu. Wyposażenie Sali remizy pozwoliło na sprawniejsze przeprowadzanie prób zespołu. Zakup sprzętu nagłaśniającego pozwolił zespołowi na organizowanie koncertów plenerowych, a przez to promowanie tradycji i kultury muzycznej zespołów dętych.