Plenerowa impreza kulturalno-sportowa w Rzeszotarach

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Rzeszotarach zrealizowała Mały projekt pt. Plenerowa impreza kulturalno-sportowa w Rzeszotarach”.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 Kwota dotacji:  15 885,44 zł

Celem realizacji  projektu jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej poprzez organizację imprezy kulturalno-sportowej w Rzeszotarach.

W ramach realizacji operacji wykonano następujące zadania:

  1. druk plakatów w ramach promocji imprezy
  2. ubezpieczenie imprezy
  3. opłacone zostały honoraria dla artystów,
  4. ubezpieczono imprezę,
  5. wynajęto odpowiedni sprzęt techniczny i nagłośnienie
  6. wynajęto toalety
  7. zapewniono wyżywienie dla wykonawców jaki i dla obsługi technicznej

Zorganizowanie plenerowej imprezy kulturalno – sportowej na boisku LKS Tempo Rzeszotary miało na celu integrację mieszkańców Gminy Świątniki Górne oraz poszczególnych grup działających na terenie gminy. Impreza miała również charakter kulturalno-edukacyjny, którego celem było pokazanie różnych form spędzania wolnego czasu poprzez zabawę i naukę. W ramach imprezy wystąpiły lokalne grupy artystyczne, Reprezentacyjna Orkiestra Dęta, chóry działające na terenie gminy, oraz zaproszone gwiazdy wieczoru, prezentujące repertuar biesiadno-folkowy. W plenerowej imprezie w Rzeszotarach wzięło udział ok.2300 osób.

W ramach operacji opłacone zostały honoraria dla artystów, ubezpieczono imprezę, wynajęto odpowiedni sprzęt oraz zapewniono wyżywienie dla wykonawców jaki i dla obsługi technicznej.